Tuesday, August 20, 2013

Together Forever, InshaaAllah ;')

"A part of you has grown in me.
And so you see, it's you and me
Together forever and never apart,
Maybe in distance, but never in heart." 
- Anonym -


Islam Memahamimu Duhai Pengantin Muslimah

Ta'liq (Perbincangan digroup whatapps UTH II)


Ta’liq
-Semua pernikahan ada syarat ta’liq yang telah dibuat oleh jabatan agama dan ia tertulis dibelakang surat nikah
-Jika ada syarat tambahan, boleh tulis dibelakang sijil nikah atas persetujuan kedua-dua pihak
-Ta’liq diakui syarak dan disahkan oleh perundangan malaysia

Bila masa sesuai untuk berbincang?
-Berbincang mase bertunang

Caranya?
-Tulis permintaan dibelakang surat nikah selepas akad nikah
-Minta tandatangan secara black and white … kalau tak nak, jangan ikut masuk bilik
(kate kak fatimahsyarha)
-Jika tak nak tandatangan syarat, nikah boleh dibatal sebab ia terikat dengan syarat ta'liq
-Tak perlu peguam

Jika langgar perjanjian akan jatuh talak?
-Talak akan jatuh jika tidak rela.
-Jika kita rela, tidak jatuh bergantung kpd apa yg trtulis

Keistemewaan
-Hak wanita lebih terbela dan buatkn dia lebih rasional dari buat ikut sesuka hati
-Islam adil pada lelaki dan perempuan

Dalil Sah

1.      Dalil sah talak ta’liq yang dikaitkan dengan sifat atau syarat, dan jatuhnya talak jika syarat atau sifat itu benar-benar berlaku ialah Sabda Nabi SAW  yang bermaksud :
“Orang-orang Islam terikat dengan syarat-syarat mereka”
(HR Al-Hakim dari Anas dan Aisyah).
Difahami daripada hadis di atas syarat-syarat yang dikaitkan dengan berlakunya sesuatu perkara adalah diambil kira oleh syarak selagi ia tidak mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara haram.( Al-Fiqhul Manhaji – Kitab Fikah Mazhab Syafie, Jilid 4, Menghuraikan Bab Undang-Undang Kekeluargaan; Dr Mustofa al-Khin, Dr Mustofa al-Bugha & Ali asy-Syarbaji; terjemahan Ust Azizi Ismail & Ust Mohd Asri Hashim; Pustaka Salam 2002.)


2.      Rasulullah SAW bersabda, “Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang menjadikan kamu halal bersetubuh dengan isterimu.”  (HR Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih).

3.      Rasulullah SAW pernah berkhutbah di atas mimbar dengan mengkritik Ali secara halus agar tidak memadukan puterinya dan memenuhi janji terhadapnya agar tidak menyakiti hati Fatimah kerana menyakiti Fatimah bererti menyakiti Rasulullah sendiri. Baginda juga menyebut dan memuji menantunya yang lain yang telah memenuhi janji terhadap beliau dengan tidak menduakan puteri-puterinya yang lain. 
 .
FATIMAH AZ-ZAHRA TIDAK RELA DIDUAKAN

Hadis sahih riwayat Bukhari (3110), Muslim (2449), daripada hadis Al-Miswar bin Makhramah, dia berkata, “Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib meminang puteri Abu Jahal (untuk dimadukan) ke atas Fatimah, maka aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah ke atas manusia berkenaan hal itu di atas mimbarnya, dan aku pada hari itu telah cukup umur (bermimpi), maka baginda berkata, “Sesungguhnya Fatimah daripadaku, aku takut jika agamanya terfitnah (diuji). Kemudian baginda menyebut menantunya daripada Bani Abdul Syams dan baginda memujinya atas ikatan menantu itu. Baginda berkata, “Dia berkata-kata kepadaku, dia jujur kepadaku dan dia memenuhi janjinya kepadaku. Sesungguhnya aku tidak mengharamkan suatu yang halal dan tidak menghalalkan suatu yang haram, tetapi dengan nama Allah, tidak berkumpul anak perempuan Rasulullah SAW dengan anak perempuan musuh Allah pada satu lelaki.”

Imam Bukhari RA berkata (hadis 3729): Abu Yamân meriwayatkan kepada kami daripada Syu'aib dari Zuhri dia berkata, Ali ibn Husain meriwayatkan kepadaku bahawa Miswar ibn Makhramah berkata, sesungguhnya Ali meminang anak perempuan Abu Jahal. Kemudian Fatimah mendengar tentang hal itu lalu kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Kaummu mengira bahawa kamu tidak marah kerana puteri-puterimu. Dan ini Ali (ingin) menikahi anak perempuan Abu Jahal." Lalu Rasulullah SAW berdiri, maka dia pun berdiri. Kemudian aku mendengarkan baginda ketika mengucapkan tasyahhud (seperti pada khutbah) dan berkata, "Amma Ba'd, aku telah menikahkan Abu Âsh ibn Rabî' kemudian dia berbicara kepadaku dan jujur kepadaku. Dan sesungguhnya Fatimah adalah darah dagingku dan aku tidak senang ada sesuatu yang menyakitinya. Demi Allah, tidak berkumpul anak perempuan Rasulullah SAW dengan anak perempuan musuh Allah pada satu lelaki." Kemudian Ali meninggalkan pinangannya.

Imam Bukhari RA berkata (hadis 5230): Qutaibah meriwayatkan kepada kami daripada Laits daripada Ibnu Abi Mulaikah daripada Miswar ibn Makhramah dia berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW berkata dari atas mimbar, "Sesungguhnya Bani Hisyam ibn Mughirah meminta izin untuk menikahkan puteri mereka dengan Ali ibni Abu Talib, maka aku tidak mengizinkan, kemudian aku tidak mengizinkan, kemudian aku tidak mengizinkan. Kecuali putera Abu Talib ingin menceraikan puteriku dan menikah dengan puteri mereka. Kerana dia adalah darah dagingku, membuat aku sedih apa yang menyedihkannya dan menyakitiku apa yang menyakitinya." 

Ulama-ulama memberikan beberapa tafsiran terhadap hadis ini. Antaranya adalah:

•Puteri Abu Jahal tidak layak bersama Fatimah dalam satu darjat sebagai madu.

•Difahami daripada konteks kisah ini Rasulullah telah mensyaratkan kepada Ali supaya tidak memadukan Fatimah kerana Rasulullah SAW menyebut menantunya yang lain telah menunaikan janji, dan jelas bahawa menantu yang lain memenuhi satu syarat iaitu tidak memadukan puteri Rasulullah, sebagaimana Rasulullah SAW berkata, “Dia berkata kepadaku, dia jujur kepadaku, dia berjanji kepadaku maka dia memenuhi janjinya.” Berkata al-Hafiz Ibnu Hajar, “Dia berkata kepadaku, dia jujur kepadaku.” Ia seperti syarat ke atas dirinya supaya tidak memadukan Zainab. Begitu juga Ali, jika dia tidak berbuat begitu juga (memenuhi syarat itu) ia mungkin lupa pada syarat itu, maka didatangkanlah dalam khutbah. Ataupun tidak berlaku pun syarat jika tidak dijelaskan bahawa itu syarat, tetapi menjadi kemestian ke atasnya meraikan ketetapan ini. Oleh sebab itulah berlakunya cercaan (ke atas kesalahannya supaya dibetulkan).

•Meraikan hak Fatimah. Dia ketiadaan ibu dan kakak sebagai tempat bergantung, penghilang kesedihan dan menjadi peneman. Dia kehilangan ibu, kemudian kakak-kakaknya seorang demi seorang, dan tiada seorang pun yang dapat dia bermanja dan dapat menjadi peringan beban masalahnya sekiranya nanti dia cemburu.
Pada pendapat penulis, pendapat pertama ini boleh diterima tapi tidaklah sekuat pendapat kedua dan ketiga kerana:
1)Anak tidak menanggung dosa ayahnya.
2)Rasulullah SAW sendiri menikahi puteri Abu Sufyan iaitu Ummu Habibah ketika Abu Sufyan amat memusuhi Islam.
Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis Sahih Muslim (No 2449):
1) Rasulullah SAW bimbang jika puteri kesayangannya disakiti (akibat cemburu), maka ini akan mendatangkan kekecewaan juga kepadanya, dan sesiapa sahaja yang mengecewakan (menyakitkan) Rasulullah akan musnah. Oleh hal yang demikian, Rasulullah menyekat keinginan Ali itu atas dasar kasih sayangnya kepada Ali (bimbang takut Ali akan mendapat kemusnahan) dan juga Fatimah.
2) Rasulullah bimbang berlaku fitnah ke atas (agama) puterinya disebabkan cemburu yang bersangatan.
Disebut dalam Kitab 'Aunil Ma'bud, Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan dalam Fathul Bari:
"Sekiranya Fatimah R.A meredhai perkahwinan itu, maka pasti Nabi SAW tidak menghalang Ali dari berkahwin samada dengan wanita tersebut atau selainnya".
(KITAB 'AUNIL MA'BUD)

Walaupun ia tidak disyaratkan ketika ijab dan qabul tetapi ia sedia maklum sudah termasuk sebagai syarat. Ibnu Qayyim berkata, 
“Hadis ini mengandung beberapa perkara, iaitu: Seorang lelaki apabila isterinya sudah memberi syarat tidak boleh dimadu, maka wajiblah syarat ini dipenuhi. Tetapi jika ternyata kemudian dimadu, maka si isteri berhak membatalkan perkahwinannya. 
Menurut kaedah Imam Ahmad, syarat yang melembaga dalam adat istiadat sama dengan syarat yang diucapkan. Maka, dalam adat perkahwinan puteri Rasulullah yang darjat mereka adalah tinggi, tidak boleh dikumpulkan dengan wanita lain walaupun hukumnya harus. Sebagaimana pendapat Imam Nawawi, Rasulullah takut agama mereka rosak kerana cemburu. Darjat mereka tinggi pada agama, bukan semata-mata keturunan.
 Ta’liq Talak sebagai alasan perceraian telah melembaga dalam hukum Islam sejak lama, sejak zaman sahabat. Mereka yang menyokongnya ialah Umar bin al-Khattab, Saad bin Abi Waqash, Mua’wiyah, Amru bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Auza’ie, Ishaq dan sebagainya. Sebahagian besar ulama sepakat tentang sahnya. 

Rujukan
-Bagi kaji hujah keharusan syarat ta'liq(Khusus tentang syarat tak mahu dimadu) 
1) Fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq
2) Fiqh perundangan Islam karya Prof. Wahbah zuhaili 


#perkongsian ilmu bersama :)

Thursday, August 8, 2013

Salam AidilFitri ^_^


specially,
buat insan yang ku sayangi ..
terbinanya ukhuwah ini berlandaskan redha dan izin dariNYA ..
ketahuilah betapa ku amat menyayangi dirimu kerana Dia -
beribu kekhilafan diri ini ingin ku pohon pengampunanmu
sempena hari lebaran yang mulia ini,
maafkan salah dan silapku
yang disengajakan mahupun tidak disengajakan ..
maafkan daku duhai kasih ~

Selamat Hari Raya AidilFitri
Maaf Zahir & Batin
With love,
WanHudaNabilahBintiNoordin & Families

*harapanku, moga ikatan ini bertambah erat dan dipereratkan lagi.
tiada yang laen selaen dirimu. jangan pernah ragu tentang itu !
take good care,my dear.
iloveyou !
Wednesday, August 7, 2013

# Touced !

repeat it ..
again .
and
again ..
and
AGAIN !
and ...
AGAIN !!
(==') (==') (==')

sorry -
it mean REALLY SORRY~
keep doing the same thing.. same mistake..
no point to keep her word, right ?
she understand it.
who can be okay with all this in a long time, right ?
keep tell, promise but not fulfill it -
eventhough . . .
she trying to be a good one ..
a proper one ..
a perfect one for you ..
she try and always try and keep trying !
nobody know bout it -


it's ok ,
she never point you ,
dia tahu salah dia .

but ..
she always wondered 
about many things ~

no matter what
. . . hopefully . . .
she still important for you.
she still in your heart.
and
you didn't find another.

but,
please,please and please tell her,
if you meet another one,
who more better than her,
so, maybe it more better for you .

i'm sorry ...
and i really mean it -
even i keep doing it again . . .
#i'm sorry. but i'm touched. i ashamed with you.
i keep doing the same thing. i'm sorry. i really mean it.
still i be the one for you after the important thing in you life?Thursday, August 1, 2013

As You Wish :)

" DO SOMETHING BECAUSE YOU LOVE IT.. OR IF YOU DON'T , FIND A WAY TO LOVE IT. "

- STEVE JOBS -